ปศอ.สองพี่น้อง รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเทศบาลตำบลทุกคอก รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ณ วัดทุ่งคอก ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินฉีดวัคซีน สุนัข 110 ตัว แมว 58 ตัว รวมทั้งสิ้น 168 ตัว พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรค