สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน 2563 นายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ มอบหมายให้เจ้าพนักงานสัตวบาลและจ้างเหมาบริการเฝ้าระวังงานด้านสัตว์ปีก ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วนขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยร่วมกับเทศบาลตำบลปลายนา ณ วัดป่าพระเจ้าและบริเวณโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า ต.ปลายนา ได้ดำเนินฉีดวัคซีน สุนัข 12 ตัว แมว 26 ตัว รวมทั้งสิ้น 38 ตัว ณ ศาลาประชาคม ม.7 ต.ปลายนา ได้ดำเนินฉีดวัคซีน สุนัข 30 ตัว แมว 19 ตัว รวมทั้งสิ้น 49 ตัว และ ณ ศาลาวัดหนองสรวง ม.6 ต.ปลายนา ได้ดำเนินฉีดวัคซีน สุนัข 25 ตัว แมว 22 ตัว รวมทั้งสิ้น 47 ตัว พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรค