ติดตามเฝ้าระวังโรคระบาดในม้า     

เฝ้าระวังโรคในม้า

          วันที่ 15 เมษายน 2563 นายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) โดยออกสำรวจในพื้นที่ ต.บ้านแหลม พบเกษตรกรที่เลี้ยงม้า จำนวน 1 ราย คือ นายจตุพร อุนวิจิตร 153/2 หมู่1 เลี้ยงม้าจำนวน 3 ตัว และออกสำรวจในพื้นที่ ต.ตะค่า พบเกษตรกรที่เลี้ยงม้า จำนวน 1 ราย คือนายภูวิดล จำปาเงิน เลขที่ 311 หมู่2 ต.ตะค่า เลี้ยงม้าจำนวน 9 ตัว และวันที่ 16 เมษายน 2563 ออกสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าในพื้นที่ ต.วัดดาว พบเกษตรกรที่เลี้ยงม้า จำนวน 1 ราย คือ นางโชติกาล พิทักษ์วงศ์ 16 หมู่ 7 ต.วัดดาว เลี้ยงม้าจำนวน 3 ตัว และออกสำรวจในพื้นที่ ต.วัดโบสถ์ พบเกษตรกรที่เลี้ยงม้า จำนวน 1 ราย คือนายปรีชา คำนวนสินธ์ เลขที่ 37/1 หมู่ 3 ต.วัดโบสถ์ เลี้ยงม้าจำนวน 4 ตัว

          ทั้งนี้ จากการสอบถามข้อมูลการเลี้ยงม้ากับเกษตรกรย้อนหลัง ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงปัจจุบัน ได้ข้อมูลว่าม้าที่เลี้ยงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีอาการป่วยหรือตายใดๆ และได้สอบถามข้อมูลกับเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าเพิ่มเติมในเรื่องการรับรู้ข่าวสารการระบาดของโรคและวิธีการป้องกันโรคดังกล่าว พบว่าเกษตรกรทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี ไม่มีการเคลื่อนย้ายม้า เข้า-ออก ในพื้นที่แต่อย่างใด จากนั้นได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ฉีดพ่นในฟาร์มที่เลี้ยงม้า และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรับทราบถึงมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรนำมาประยุกต์ใช้ในคอกม้าและฟาร์มม้าของเกษตรกรต่อไป 

          สรุปทั้งอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าจำนวน 4 ราย กระจายในพื้นที่ 4 ตำบล จำนวนม้าทั้งสิ้น 19 ตัว
1. ม้าพื้นเมืองไทยจำนวน 1 ตัว
2. ม้าพันธุ์ไทยพื้นเมืองผสมกับสายพันธุ์ต่างประเทศต่างๆคือ สายพันธุ์ Thoroughbred ,miniature horse , Quarter American Quarter จำนวน 10 ตัว
3. ม้าต่างประเทศสายพันธุ์
    3.1 Andalusian 2 ตัว
    3.2 Warmblood 2 ตัว
    3.3 Friesian 2 ตัว
    3.4 Lipizzaner 1 ตัว
    3.5 Lipizzaner ผสม อาหรับ 1 ตัว