ปศอ.ดอนเจดีย์ ฝึกอบรมโครงการหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

โครงการหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

วันที่ 10 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดฝึกอบรมโครงการหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good framing management (GFM) ด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ บ้านเลขที่ 149 หมู่ 2 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกรจำนวน 10 ราย