ปศอ.หนองหญ้าไซ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 9-23 มีนาคม 2563 นายปราสาท ศรีโมรา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ และเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 และทำหมันสุนัข-แมว ที่ไม่มีเจ้าของ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลหนองโพธิ์และตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัข แมว ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน จำนวน 27 หมู่บ้าน 3 ชุมชน