ออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกหน่วยให้บริการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดนางพิมพ์ ม.6 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี