ตรวจสอบสารตกค้างในไข่นกกระทา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง เข้าตรวจสอบฟาร์มนกกระทา กรณีตรวจพบสารตกค้างในไข่นกกระทา ในกิจกรรมเก็บตัวอย่างตามแผนสารตกค้างประจำปี 2562 (Monitering Plan) ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี