โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

          วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านดอน ดำเนินการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดในสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวอย่างถาวร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ทำหมันสุนัขเพศผู้ 4 ตัว สุนัขเพศเมีย 2ตัว และแมวเพศผู้ 8 ตัว รวม 14 ตัว