โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 นายกรณ์พัฒน์ มุกดา ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งคลี ดำเนินการทำหมัน สุนัขและแมว โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นการลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ทำหมันสุนัขเพศผู้ 21 ตัว สุนัขเพศเมีย 35 ตัวแมวเพศผู้ 18 ตัว แมวเพศเมีย 46 ตัว รวม 120 ตัว