ปศุสัตว์อำเภอในสุพรรณบุรี รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

งานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยมีเกษตรกรทยอยมาขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย และมีบริการเจลแอลกอฮอล์บริการแก่เกษตรกรที่มารับบริการ