ตรวจสอบสถานที่รวบรวมและสถานที่จำหน่ายไข่ไก่

 ตรวจสอบสถานที่รวบรวมจำหน่ายไข่ไก่

วันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายธนภัทร ช้างนิ่ม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายปัญจะ รัตนวรกมล หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี และนายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง เข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวมและสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4 แห่ง จากการเข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว ยังไม่พบการกักตุนสินค้าและการจำหน่ายไข่ไก่เกินราคาแต่อย่างใด