ปศอ.เดิมบางนางบวช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบางตำบลเขาพระ

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายกรณ์พัฒน์ มุกดา ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ปีงบประมาณ 2563 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษบ้า ให้กับสุนัขและแมว วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จำนวน 8 หมู่บ้าน