ฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะนมและการแปรรูปน้ำนม

การแปรรูปน้ำนม

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะนมและการแปรรูปน้ำนม ภายใต้โครงการพัฒนาการเลี้ยงแพะนม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงแพะนม และแปรรูปนมแพะให้แก่เกษตรกร จำนวน 5 ราย ได้แก่ เมนูนมพาสเจอไรซ์ รสเมล่อน รสสตรอเบอร์รี่ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม และการทำโยเกิร์ต

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์