ปศอ.อู่ทอง ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ยกกระดับเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ส่งเสริมผู้เลี้ยงสุกร

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ยกระดับฟาร์มให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management : GFM) และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Fever (ASF) โดยเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ทั้งนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ GFM จำนวน 9 ราย พร้อมทั้งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ และแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง