ปศอ.สามชุก ลงพื้นที่สอบสวนโรคและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

ฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อโรค

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการสอบสวนโรค กรณีมีสัตว์ปีกป่วยตายในพื้นที่ หมู่ 5 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จากการสอบสวนโรคพบไก่พื้นเมืองป่วยตายกระทันหัน รวมจำนวน 3 ตัว จากไก่พื้นเมืองทั้งหมด 57 ตัวในช่วงระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา จึงได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณรอบๆ โรงเรือนและมอบซองยาปฏิชีวนะ ยาบำรุง พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้วัคซีนตามโปรแกรมของสัตว์ปีก ส่งเสริมการเลี้ยงให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ทั้งนี้ได้ทำบันทึกการสั่งกักสัตว์ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์จากพื้นที่ดังกล่าว และหากพบสัตว์ปีกป่วยตายอีก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก