ปศอ.สามชุก ตรวจประเมินสนามซ้อมไก่ ในพื้นที่ ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

ตรวจสนามชนไก่

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าดำเนินการตรวจประเมินสนามซ้อมไก่เพื่อขอรับรองเป็นสนามซ้อมไก่ ณ บ้านทุ่งใหญ่ ม.1 ต.วังลึก อ. สามชุก จ.สุพรรณบุรี และตรวจประเมินฟาร์มสุกรขุนเพื่อขอรับรองเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสม (GFM) ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการการควบคุมโรคในสัตว์ปีกและมาตรการการควบคุมโรค ASF ในสุกร

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก