ปศอ.สองพี่น้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ติดเบอร์หู เจาะเลือดทดสอบโรคกำจัดโรคบรูเซลโลซิส

เจาะเลือดทดสอบโรคกำจัดโรคบรูเซลโลซิส

วันที่ 10-12พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ติดเบอร์หู เจาะเลือดทดสอบโรคกำจัดโรคบรูเซลโลซิส ประจำปี 2564 เกษตรกรจำนวน 4 ราย แพะจำนวน 132 ตัว พร้อมขึ้นทะเบียน NID ของฟาร์มแพะ ทั้ง 4 ราย ในพื้นที่ ตำบลบางพลับและตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี