ปศอ.สองพี่น้อง เก็บตัวอย่างเลือดและซีรั่มสุกร ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

เก็บตัวอย่างเลือด

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เก็บตัวอย่างเลือดและซีรั่มสุกร จำนวนทั้งหมด 10 ตัว เกษตรกร 2 ราย ในพื้นที่ ม.3 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ในโครงการสำรวจสถานภาพโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในฟาร์มสุกร ประจำปี 2564