ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมียหรือโรคคอบวมให้กับกระบือ ในพื้นที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมียหรือโรคคอบวมให้กับกระบือ อายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลสระยายโสม ตำบลจรเข้สามพัน ตำบลยุ้งทะลาย และตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกระบือที่ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคจำนวน 21 ตัว