เจาะเลือดทดสอบโรค กำจัดโรคบรูเซลโลซิส ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

เจาะเลือดทดสอบโรคกำจัดโรคบรูเซลโลซิส

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ลงพื้นตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ติดเบอร์หู เจาะเลือดทดสอบโรค กำจัดโรคบรูเซลโลซิส ประจำปี 2564 เกษตรกร 2 ราย แพะ 92 ตัว พร้อมขึ้นทะเบียน NID ของฟาร์มแพะ 2 ราย ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลดอนมะนาว , หมู่ 1 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี