ฉีดวัคซีนป้องกันโรค African Horse Sickness (AHS) ในลา

 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค AHS

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค African Horse Sickness (AHS) ในลา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ม.9 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี