ปศจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

 ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ นายวัชระ ศะศิประภา ร่วมประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ติดตามการปฏิรูปประเทศและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี