ปศอ.อู่ทอง ทำวัคซีนป้องกันโรค African Horse Sickness (AHS) ในม้า

 ทำวัคซีนป้องกันโรค AHS ในม้า

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี หมอม้าจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ดำเนินการทำวัคซีนป้องกันโรค African Horse Sickness (AHS) ในม้า พร้อมทั้งเจาะเลือดและทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ โดยการฝังไมโครชิพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าในพื้นที่อำเภออู่ทองทั้งหมด 22 ราย จำนวนม้า 71 ตัว (3 รอบ)