ปศจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนบุบผาราม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

 ทอดกฐินสามัคคี

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนบุบผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันค์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปเป็นประธานองค์กฐินในการทอดกฐินสามัคคี พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงาน เพื่อนำจตุปัจจัยบูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ภายในวัดดอนบุบผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี