ปศอ.เดิมบางนางบวช รณรงค์ฉีดวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือ

 รณรงค์ฉีดวัคซีน

วันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือในพื้นที่ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี