กิจกรรมสำรวจสัตว์ปีกป่วยตายในพื้นที่ อ.อู่ทอง

กิจกรรมสำรวจสัตว์ปีกป่วยในพื้นที่ อ.อู่ทอง

วันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง โดยนายวัชระ ศะศิประภา ปศุสัตว์อำเภออู่ทองได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการสวบสวนโรค กรณีมีสัตว์ปีกป่วยตายในพื้นที่หมู่ 14 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จากการสอบสวนโรคพบไก่ไข่ป่วยตายกระทันหัน รวมจำนวน 8 ตัว จากไก่ไข่ทั้งหมด 330 ตัวในช่วงระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา จึงได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณรอบๆ โรงเรือนและมอบซองยาปฏิชีวนะ ยาบำรุง พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้วัคซีนตามโปรแกรมของสัตว์ปีก ส่งเสริมการเลี้ยงให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ทั้งนี้ได้ทำบันทึกการสั่งกักสัตว์ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์จากพื้นที่ดังกล่าว และหากพบสัตว์ปีกป่วยตายอีกให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที