ปศอ.เดิมบางนางบวช รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 นายกรณ์พัฒน์ มุกดา ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องตามสถานที่วัดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ วัดเขาน้อย สำนักสงฆ์เขาแก้วบุญฤทธิ์ วัดสามเอก วัดสระเมืองท้าว วัดกร่างสามยอด วัดหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัข 140 ตัว แมว 52 ตัว รวมทั้งสิ้น 192 ตัว

 {galley}stories/news/livestock/2563/25630415{/gallery}