ปศอ.หนองหญ้าไซ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

เฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย 

วันที่ 13 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ โดยนายปราสาท ศรีโมรา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค กระบือ แพะ แกะ ประจำปี 2563 ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมของเกษตรกร จำนวน 11 ราย โคนม 206 ตัว