ปศอ.ศรีประจันต์ส่งมอบโคเนื้อตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร

เมื่อวันที่ 2 และ 7 เมษายน 2563 นายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ส่งมอบโคเนื้อตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรทั้งหมด 88 ราย ณ ตำบลบ้านกร่าง ตำบลวังน้ำซับและตำบลศรีประจันต์ และในวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้ส่งมอบโคเนื้อตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรทั้งหมด 55 ราย ณ ตำบลมดแดง ตำบลวังน้ำซับและตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี