เฝ้าระวังโรคในม้า พื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 เฝ้าระวังโรคในม้า

วันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการเฝ้าระวังโรคในม้า จำนวน 7 ฟาร์ม โดยการสำรวจอาการทางคลินิก พร้อมทั้งให้คำแนะนำทางด้านระบบป้องกันโรคทางชีวภาพ (Biosecurity) และขอความร่วมมือจากเจ้าของฟาร์มในการงดการเคลื่อนย้ายม้า กรณีพบม้ามีอาการป่วยตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที