ปศอ.ศรีประจันต์ ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ

ิโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ออกติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยทำการฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย ฉีดบำรุงถ่ายพยาธิ จำนวนโคเนื้อทั้งหมด 17 ตัว