ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ฝึกอบรมหลักสูตร ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

ฝึกอบรมหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จำนวน 10 ราย ณ บ้านห้วยหมาก ม.2 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี