ปศอ.อู่ทอง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสนามชนไก่

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสนามชนไก่   

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายวัชระ ศะศิประภา ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้สนามชนไก่ 2 แห่ง ได้แก่ สนามชนไก่ ส.สวนกล้วย ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และสนามชนไก่สระกร่าง ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ตามคำสังผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ขอความร่วมมือให้ปิดการชนและการซ้อมไก่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการ ซึ่งปกติทางสนามชนไก่ได้มีการทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังการชนทุกครั้งอยู่แล้ว