ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง (Kick off) เปิดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายอภิชาติ นิติศิริ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง (Kick off) โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี พร้อมด้วยนายรัฐภูมิ กิจศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลด่านช้างและเครือข่ายผู้รักสัตว์ คุณขวัญใจ โฉมงาม ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว เพื่อให้การป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" โดยมีสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน 34 ตัว แมว จำนวน 28 ตัว ณ วัดบรรหารแจ่มใส หมู่ที่ 1 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี