ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวชจัดอบรมโครงการฝึกอบรม "ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม"

โครงการฝึกอบรมฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 นายกรณ์พัฒน์ มุกดา ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management : GFM) ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง โคเนื้อ และแพะ จำนวน 15 ราย ณ สนามซ้อมชนไก่เทศบาลตำบลเดิมบาง หมู่ 10 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี