ปศุสัตว์บางปลาม้าเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกคราม (Kick off) เปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ปีงบประมาณ 2563 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ที่ ม.5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จำนวน 2 จุด คือ 1.ตลาดสดเทศบาลโคกคราม จำนวนสุนัขและแมวที่ฉีดวัคซีน 152 ตัว เจ้าหน้าที่ประจำจุด นายกิตติภพ หอมจรรยา 2.ศูนย์ อสม.ชุมชนโคกคราม จำนวนสุนัขและแมวที่ฉีดวัคซีน จำนวน 47 ตัว เจ้าหน้าที่ประจำจุด นายสมโภชน์ มานพ รวมสุนัขและแมว ที่ที่วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 199 ตัว