ปศจ.สุพรรณฯ ประชุมร่าง MOU ศูนย์พักพิงสุนัข

ประชุมร่าง MOU ศูนย์พักพิงสุนัข

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายภูวสิษฐ์ บวรธีราเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์พักพิงสัตว์ จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่1/63 เพื่อพิจารณาทำร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือในการดำเนินการศูนย์พักพิงสุนัข จ.สุพรรณบุรี จำนวน 2 แห่ง (อ.เมือง และ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี