แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปลาม้า องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลกฤษณา หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนว่า ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขจรจัดบริเวณหน้าหมู่บ้านตาเอิบ หมู่ที่ 2 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีสุนัขจรจัดจำนวนมากวิ่งไล่กัดประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา บนถนน จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีน้ำขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้สุนัขต้องขึ้นมาอาศัยอยู่บริเวณริมถนน และมีกลุ่มสุนัขซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
1. สุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของและสร้างความเดือดร้อน จะเข้าดำเนินการจับไปเลี้ยงสถานที่ใหม่โดยผู้อุปการะนำไปดูแล ส่วนสุนัขจรจัดตัวอื่นจะดำเนินการนำไปไว้ที่ศูนย์พักพิงของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ ในระหว่างนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จะเข้ามาดำเนินการทำหมันสุนัขเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวและลดประชากรสุนัขที่เกิดใหม่ในบริเวณนี้
2. สุนัขที่มีเจ้าของ ได้กำชับให้เจ้าของสุนัขจำกัดบริเวณมิให้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้สัญจรไป-มา