โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า         

          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี​ จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี​ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค​ คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า​ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันศุกร์ที่​ 21 มิถุนายน​ 2562​ ณ​ วัดโพธิ์ลังกา​ ม.6​ ต.บางปลาม้า​ อ.บางปลาม้า​ จ.สุพรรณบุรี​ โดยมีนายนิมิต​ วันไชยธนวงศ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี​ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม​
          ทั้งนี้ได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานภายในจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่​ อ.บางปลาม้า​ อ.เมือง​ อ.อู่ทอง​และ​ อ.สองพี่น้อง​ ​มาร่วมกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาร่วมงานได้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสุนัขและแมวจรจัด​ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน/ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัด​ มอบวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุวิทยาศาสตร์​ ปล่อยขบวนรถผ่าตัดทำหมัน​ จัดนิทรรศการ​ รวมถึงการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี​ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ​ กรมปศุสัตว์​ คณะสัตวแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ วิทยาเขตกำแพงแสน​ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้การสนับสนุนบุคลากรและรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่มาร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย​ สรุปผลการจัดกิจกกรมครั้งนี้มี สุนัขเพศผู้ 22 ตัว เพศเมีย 24 ตัว แมวเพศผู้ 15ตัว และเพศเมีย 26 ตัว รวมทั้งสิ้น 87 ตัว