การจำหน่ายวัคซีน

-  วัคซีนอหิวาต์สุกร โด๊สละ      3.00 บาท
  - วัคซีนปากและเท้าเปื่อยสุกร โด๊สละ 15.00 บาท
  - วัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ โด๊สละ       0.25 บาท
  - วัคซีนกาฬโรคเป็ด โด๊สละ         0.40 บาท
  - วัคซีนนิวคาสเซิ่ล ( วาโซด้า ) โด๊สละ 0.07 บาท
  - วัคซีนฝีดาษไก่ โด๊สละ           0.14 บาท
  - วัคซีนหลอดลมอักเสบไก่ โด๊สละ     0.07 บาท