อำเภอ ร้านขายอาหารสัตว์
เมือง 36
เดิมบางนางบวช 13
บางปลาม้า 7
ศรีประจันต์ 9
สองพี่น้อง 24
สามชุก 13
อู่ทอง 13
ดอนเจดีย์ 15
ด่านช้าง 12
หนองหญ้าไซ 7
Home
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี : Suphanburi Provincial Livestock Office
เลขที่ 26 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-3555-5466, 0-3555-5597 โทรสาร 0-3554-5477 E-mail : pvlo_spr@dld.go.th 
Best view resolution 1024 x 768 pixels : Web Browser Internet Explorer version 6.0