เดือน กันยายน 2560
กากถั่วเหลือง
15.35
บาท/กก.
ข้าวโพดเม็ด
8.00
บาท/กก.
ปลาป่น 
33.20
บาท/กก.
ปลายข้าวเจ้า
9.70
บาท/กก.
มัน
5.50
บาท/กก.
รำขาว
7.30
บาท/กก.
รำสกัด
7.10
บาท/กก.
ที่มา : http://www.cpffeed.com/