เปลือกหอยป่น  หินปูน  (oyster  shell ,   lime  stone)    เป็นวัตถุดิบที่ให้เฉพาะธาตุแคลเซียมแต่เพียงอย่างเดียว  ในระดับ  38-40  เปอร์เซ็นต์  จำเป็นสำหรับไก่ไข่  เพื่อการสร้างเปลือกไข่  หินปูนย่อยสลายให้ธาตุแคลเซียมเร็วกว่าเปลือกหอย ฉะนั้นในไก่ไข่ควรใช้เปลือกหอยเป็นแหล่งแคลเซียมเพื่อให้แน่ใจว่าไก่จะไม่ขาดแคลเซียม หินปูนสำหรับไก่ไข่ไม่ควรบดละเอียดจนเกินไป เพราะจะย่อยง่ายและอาจถูกขับทิ้งจากทางร่างกายทางปัสสาวะไวจนเกินไป อาจทำให้ไก่ขาดแคลเซียมเปลือกไข่จะบางได้ เปลือกหอยที่บดขายตามท้องตลาดอาจปลอมปนด้วยหินฝุ่น

 

ที่มา www.rakbankerd.com

HOME