กระดูกป่น  (bone  meal)  เป็นวัตถุดิบอาหารที่ให้ทั้งธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส  เป็นผลพลอยได้จากโรงฆ่าสัตว์โดยนำกระดูกมาต้มหรือนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรครวมทั้งเป็นการทำให้ไขมันส่วนใหญ่ที่กระดูกละลายออกมา  จากนั้นจึงอบหรือผึ่งกระดูกให้แห้งแล้วจึงนำมาบด  มีธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบอยู่ประมาณ  24  และ  12  เปอร์เซ็นต์  ตามลำดับ  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด  นอกจากนี้กระดูกยังมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบอยู่  13  เปอร์เซ็นต์  แต่เป็นโปรตีนคุณภาพต่ำ

 

ที่มา www.rakbankerd.com

HOME