รำละเอียด รำข้าวแยกออกเป็น  2  ชนิด  คือ  รำหยาบและรำละเอียด  รำหยาบมีส่วนผสมของแกลบปน  ทำให้คุณค่าต่ำกว่ารำละเอียดเพราะมีเยื่อใยสูงและมีแร่ซิลิกาปนในแกลบมาก  รำเป็นส่วนผสมของเพอริคาร์บ  (pericarp)  อะลิวโรนเลเยอร์  (aleuron  layer)  เยอร์ม  (germ)  และบางส่วนของเอนโดสเปอร์ม  (endosperm)  ของเมล็ด  รำหยาบมีโปรตีนประมาณ  8 – 10  เปอร์เซ็นต์  ไขมันประมาณ  7 – 8  เปอร์เซ็นต์  ส่วนรำละเอียดมีโปรตีนประมาณ  12 – 15  เปอร์เซ็นต์  ไขมัน  12 – 13  เปอร์เซ็นต์  รำมีไขมันสูงจึงไม่ควรเก็บรำไว้นานเกิน  15 – 20  วัน  เพราะจะมีกลิ่นจากการหืน  รำข้าวที่ได้จากการสีข้าวเก่ามีความชื้นต่ำทำให้เก็บได้นานกว่ารำข้าวใหม่ที่มีความชื้นสูง เชื้อราขึ้นง่ายและเหม็นหืนเร็ว  ส่วนรำข้าวนาปรัง  อาจมีสารตกค้างของยาฆ่าแมลงปะปนมาด้วย  รำข้าวเป็นอาหารคาร์โบไฮเดรตที่มีกรดอะมิโนค่อนข้างสมดุล  มีคุณค่าทางอาหารสูง  มีวิตามินบีค่อนข้างมาก  รำที่สกัดน้ำมันออกโดยกรรมวิธีต่าง ๆ  เช่น  รำอัดน้ำมัน  (hydraulic  press)  หรือรำสกัดน้ำมัน  (solvent  extract) จะเก็บได้นานกว่า  และมีปริมาณของโปรตีนสูงกว่ารำข้าวธรรมดา  เมื่อคิด        ต่อหน่วยน้ำหนัก แต่ปริมาณไขมันต่ำกว่า คุณภาพของรำสกัดน้ำมันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีเพราะ           ถ้าร้อนเกินไปทำให้คุณค่าทางอาหารเสื่อม  โดยเพราะกรดอะมิโนและวิตามินบีต่าง ๆ  ปัญหาในการใช้  พบว่ามักมีหินฝุ่นหรือดินขาวปนมา  ทำให้คุณค่าทางอาหารต่ำลง  หรืออาจมียากำจัดแมลง  สารเคมี หรือมีแกลบปะปน

คุณสมบัติ

ข้อจำกัดในการใช้

ไม่ควรใช้ประกอบสูตรอาหารสุกรเล็ก ระยะหย่านม ถึง 10 สัปดาห์ เนื่องจากมีปริมาณเยื่อใยสูง

ข้อแนะนำในการใช้

ส่วนประกอบทางเคมี
ส่วนประกอบ
ความชื้น
12
โปรตีน
12
ไขมัน
12
เยื่อใย
11
เถ้า
10.9
แคลเซียม
0.06
ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้
0.47
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ (กิโลแคลลอรี่ / กก
ในสุกร
3,120
ในสัตว์ปีก
2,710
กรดอะมิโน %
ไลซีน
0.55
เมทไธโอนีน
0.25
เมทไธโอนีน + ซีสตีน
0.50
ทริปโตเฟน
0.10
ทรีโอนีน
0.40
ไอโซลูซีน
0.45
อาร์จินีน
0.95
ลูซีน
0.81
เฟนิลอะลานีน + ไทโรซีน
0.92
อิสติดีน
0.32
เวลีน
0.69
ไกลซีน
0.61

ที่มา http://www.thailivestock.com

HOME